top of page

Alergologia dorosłych

Alergolog to lekarz specjalista, zajmujący się chorobami wywoływanymi przez alergeny, czyli rozprzestrzenione w środowisku antygeny, które powodują reakcję uczuleniową. Alergolog przeprowadza wywiad, zleca konieczne badania i na tej podstawie ustala rodzaj występującej u pacjenta alergii oraz proponuje leczenie.

Alergolog na podstawie badań oraz wywiadu z pacjentem jest w stanie ustalić przyczyny występowania alergii. Podczas wizyty pyta o występowanie dotychczasowych objawów w kontakcie z podejrzanym alergenem, ich częstotliwość, jak i również inne ewentualne choroby towarzyszące. Lekarz specjalista może zadać także pytanie o występowanie chorób alergicznych w rodzinie pacjenta. 

Alergologia dzieci

Najczęstsze objawy alergii:

 • kichanie

 • łzawienie oczu

 • przekrwienie spojówek

 • wodnisty katar

 • świąd nosa

 • świąd skóry

 • wysypka

 • duszności

 • nudności

 • biegunki

 • bąble na skórze

Po dokładnej diagnostyce i wykonaniu testów alergicznych istnieje bardzo duża szansa na odczulenie małego pacjenta. Odczulanie zaleca się przeprowadzać u dzieci powyżej 5 roku życia.

bottom of page