top of page

Badania laboratoryjne

W ramach kontraktów z NFZ

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

 • retykulocyty,

 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód,

 • potas,

 • wapń zjonizowany,

 • żelazo,

 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),

 • stężenie transferyny,

 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),

 • mocznik,

 • kreatynina,

 • glukoza,

 • test obciążenia glukozą,

 • białko całkowite,

 • proteinogram,

 • albumina,

 • białko C-reaktywne (CRP),

 • kwas moczowy,

 • cholesterol całkowity,

 • cholesterol-HDL,

 • cholesterol-LDL,

 • triglicerydy (TG),

 • bilirubina całkowita,

 • bilirubina bezpośrednia,

 • fosfataza alkaliczna (ALP),

 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),

 • aminotransferaza alaninowa (ALT),

 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),

 • amylaza,

 • kinaza kreatynowa (CK),

 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),

 • czynnik reumatoidalny (RF),

 • miano antystreptolizyn O (ASO),

 • hormon tyreotropowy (TSH),

 • antygen HBs-AgHBs,

 • VDRL,

 • FT3,

 • FT4,

 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,

 • ilościowe oznaczanie białka,

 • ilościowe oznaczanie glukozy,

 • ilościowe oznaczanie wapnia,

 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału

 • badanie ogólne,

 • pasożyty,

 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR),

 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),

 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem,

 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,

 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

bottom of page