top of page
Uważność

Pulmonologia i spirometria

Pulmonolog to lekarz zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego.  W skład tego układu wchodzą płuca oraz drogi oddechowe, czyli:

 • jama nosowa 

 • gardło

 • krtań

 • tchawica

 • oskrzela. Pulmonolog może pomóc w zdiagnozowaniu oraz leczeniu wszelkich chorób związanych z układem oddechowym takich jak:

 • choroby alergiczne układu oddechowego

 • astma oskrzelowa

 • zapalenie płuc oraz oskrzeli

 • mukowiscydoza

 • gruźlica

 • grzybica płuc

 • pylica płuc

 • obturacyny bezdech senny (OBPS)

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

 • odma płucna

 • sarkaidoza i inne choroby śródmiąższowe płuc rak płuc

Spirometria jest to jedno z podstawowych badań w pulmonologii, dlatego zakres wskazań jest bardzo szeroki; wśród nich można wymienić:

 • podejrzenie astmy (badanie przydatne do rozpoznania) lub POChP (konieczne do rozpoznania tej choroby) oraz monitorowanie ich przebiegu

 • ocena czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi (np. zwłóknieniem płuc, sarkoidozą i innymi)

 • kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych

 • orzecznictwo medyczne, badania epidemiologiczne.

bottom of page