top of page
Noworodek

Gabinet położnej
środowiskowo-rodzinnej

Po złożeniu deklaracji wyboru położnej, każda kobieta może być objęta nieodpłatną opieką położnej środowiskowo-rodzinnej w ramach kontraktu z NFZ. 

Świadczenia realizowane przez położną POZ, to m.in.:

  • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie położnej POZ (w szczególności opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do zagojenia się rany pooperacyjnej,

  • prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania,

  • co najmniej cztery wizyty patronażowe położnej podstawowej opieki zdrowotnej do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka,

  • opieka nad  kobietą w połogu,

  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,

  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,

  • planowanie i realizacja opieki pielęgnacyjnej,

  • udzielanie położniczych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,

  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

bottom of page