top of page
Formularz pielęgniarki

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w domu pacjenta. Pielęgniarka środowiskowa planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania. 

Opieka ta obejmuje:

 • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych podopiecznych,

 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,

 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,

 • realizację zleceń lekarskich,

 • pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,

 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

 • edukację zdrowotną,

 • profilaktykę chorób przewlekłych,

 • promocję zdrowia.

Pielęgniarską opieką środowiskową objęci są pacjenci, którzy:

 • ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich

 • złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ 

 • nie są objęci świadczeniami hospicyjnej opieki długoterminowej.

bottom of page